नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं.
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग शुकदेव सापकोटा प्रवक्ता 9851153677
घनश्याम पौडेल घनश्याम पौडेल अधिकृत सातौ प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9849677789
मिति २०७९‍ भाद्र १७ गते बागमती प्रदेशको प्रदेश  विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नकुल प्रसाद गौतम लेखा अधिकृत प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 075520523, 9855068368
वीर वहादुर खत्री वीर वहादुर खत्री सूचना अधिकारी प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 057-520524, 9841429910
राष्ट्रिय योजना आयोग पुरूषोत्तम अर्याल पोषण संयोजक प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9841669653
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पुश्कल श्रेष्ठ विज्ञ प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9851190916
गुनाखर शर्मा गुनाखर शर्मा कम्प्यूटर अधिकृत प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9845130690
नायब सुब्बा जयराम रूपाखेती सहायक पाचौं प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9865413808
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग लक्ष्मण लामिछाने कम्प्यूटर अपरेटर योजना,अनुसन्धान तथा प्रकाशन शाखा 9845287042/057-525131
अप्सरा पौडेल अप्सरा पौडेल खरिदार प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9845800824