नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं.
Sukdev sir शुकदेव सापकोटा प्रवक्ता 057-525131
Raju Prasad Mainali राजु प्रसाद मैनाली सूचना अधिकारी प्रशासन,आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 057-525131
Nakul gautam नकुल प्रसाद गौतम लेखा सहायक प्रशासन,आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा ९८५११५३६७७
पुरूषोत्तम अर्याल प्रशासन,आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9841669653
pratima pathak प्रतिमा पाठक खरिदार प्रशासन,आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9865211427
सुदिप खुलाल सुदिप खुलाल कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन,आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9863438632
सीता थापा कार्यालय सहयोगी प्रशासन,आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9842157316
रामचन्द्र महत सवारी चालक प्रशासन,आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9845688648
राजु अधिकारी सवारी चालक प्रशासन,आर्थिक व्यवस्थापन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 9849195396
दिनेश चौधरी कार्यालय सहयोगी विकास व्यवस्थापन तथा समन्वय शाखा 9812272846

बागमती प्रदेशको नक्सा

Body

बागमति प्रदेशको नक्सा