शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश विकास परिषद सम्बन्धमा ०७५/०७६ 06/13/2019 - 14:56
बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना प्रकाशन सम्बन्धमा ०७६/०७७ Final file aabadika yojana 2076_0.pdf 03/12/2020 - 16:47
चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदको लागि टेक्निकल स्पेसिफिकेसन सम्बन्धमा । ०७६/०७७ Technical Specification of Vehicle.pdf 11/24/2020 - 11:39
प्रदेश विकास परिषदको दोश्रो बैठक सम्पन्न सम्बन्धमा ०७६/०७७ PDC 2nd Meeting Report.pdf 12/23/2020 - 14:31
सूचनाको हक ०७८/०७९ सुचना हक.pdf 09/13/2021 - 16:30
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ 10/08/2021 - 12:38
सुशासन र प्रारम्भिक समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम-बागमती प्रदेश ०७८/०७९ सुशासन तथा समाजबाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम - नीति तथा योजना आयोग- good governance and socialist orinted programme.pdf 10/27/2021 - 11:08
कोभिड-१९ को प्रतिकार्य सम्बन्धी वर्तमान अवस्थाको समीक्षा प्रतिवेदन ०७८/०७९ COVID 19 Response Report.pdf 10/27/2021 - 11:12
योजना तर्जुमाका विषयमा अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धी अन्तर प्रदेश जुम बैठकको प्रतिवेदन ०७८/०७९ InterProvince Zoom Meeting.pdf 10/27/2021 - 11:15
बागमती प्रदेशमा आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ ०७९/०८० बागमती प्रदेशमा आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ.pdf 07/19/2022 - 11:45