पदाधिकारीहरूको नामावली

सि.नं.

कार्यालय प्रमुखहरूको नाम,थर

पद

अष्टलक्ष्मी शाक्य(बोहोरा)

माननीय मुख्यमन्त्री तथा अध्यक्ष

डा.जगत बहादुर बस्नेत

उपाध्यक्ष

ज्ञान कुमार श्रेष्ठ

सदस्य

निलम ताम्राकार

सदस्य

रामशरण प्याकुरेल

सदस्य


    

दस्तावेज

बागमती प्रदेशको नक्सा

Body
बागमति प्रदेशको नक्सा